Wolin Kościół Mikołaja - By Nikodem Zieliński (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

By Nikodem Zieliński (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Kościół św. Mikołaja Biskupa w Wolinie (ul. Kościelna 19) wybudowany został u schyłku XIII wieku. Kolegiata w Wolinie jest to halowa, trójnawowa ceglana budowla gotycka w formie pseudobazyliki. Jest to jeden z cenniejszych zabytków Wolina. Pierwsza wzmianka o kościele jest z roku 1288 gdy był on przekazany zakonowi cysterek. W 1535 roku pierwszym protestanckim pastorem zostaje Jan Bugenhagen, pochodzący z Wolina uczeń twórcy protestantyzmu Marcina Lutra. Kilkukrotnie został zburzony w 1628 roku przez pożar, podczas działań wojennych II wojny światowej zniszczony w 80%. Całkowicie odbudowany dopiero pod koniec lat 90 tych XX w.