źródło: www.miedzyzdroje.it

Klify Wolińskiego Parku Narodowego – źródło: www.miedzyzdroje.it

Woliński Park Narodowy słynie ze swoich zmiennych warunków przyrodniczo-geologicznych. Znajdziemy tu najwyższe klify utworzone na na najwyższych wzniesieniach morenowych nad polskim Bałtykiem. Gdy morskie sztormy niszczą klifowe urwiska, morskie prądy powiększają plaże w kurortach. Co chwila zmienia się układy delty rzeki Świny – powstają i giną łachy i mielizny. A wiatr porywając piasek z klifowych zboczy miesza go z liśćmi tworząc żyzną glebę tzw. naspę przyklifową.

Flora

Na wyspie Wolin stwierdzono występowanie ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych, w tym wielu gatunków chronionych i rzadkich, z tej liczby około 600 żyje na terenie Parku. Zbocza stromych klifów porastają gęste zarośla rokitnika zwyczajnego. Płytkie piaszczyste dno Morza Bałtyckiego zajmują makroglony: zielenice, brunatnice i krasnorosty, wśród których najliczniejszymi są morszczyn i zielenica. Tereny lądowe pokryte są dominującymi tutaj lasami bukowymi, bukowo-dębowymi i sosnowymi. W parku występuje aż dziewięć gatunków storczyków. Na górach klifów morskim wiatrom opierają się lasy sosnowe i bukowe. Na wydmach można spotkać rzadkiego Mikołajka Nadmorskiego.

Fauna

Woliński Park Narodowy przyroda

Bielik symbol parku w wolierze – źródło: www.miedzyzdroje.it

Fauna wyspy jest bardzo zróżnicowana i bogato reprezentowana przez gatunki rzadkie. Symbolem parku jest Bielik. To ptak drapieżny osiągający rozpiętość skrzydeł do 2,5 m, osiągając wagę do 6 kg. Spotkać go można nad jeziorem Wicko Wielkie, w okolicach miejscowości Przytór i w nadmorskiej części parku. Jedna para wychowuje rocznie do dwóch piskląt. Chlubę parku stanowią też Żubry, które są hodowane w zamkniętym rezerwacie. Spotkać tu możemy oczywiście wiele różnych gatunków zwierząt m.in. gronostaja, kaczkę ohara, puchacza, wiele gatunków nietoperzy, chrząszcza jelonka, motyla pazia królowej czy węża gniewosza.

Przez Wolin przebiega główny szlak przelotu ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Na terenie parku stwierdzono występowanie ponad 230 gatunków ptaków.